Az ARANY OLDALAK nem vállal felelősséget a www.aranyoldalak.eu honlapon elhelyezett tartalmakért, azok valódiságáért, illetve a hirdetések révén harmadik személyeknek okozott jogsérelemért.

Nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező következményeket és hátrányokat a hirdetőre hárítja.

Nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, adatvesztésért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából származó olyan károkért, amelyek a hirdetések tartalmából fakadnak, illetve azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.