HIRDETÉSI FELTÉTELEK

Frissítve: 2018. február 17.

1. Az ARANY OLDALAK-on elsősorban a Belgiumban élő, illetve a belgiumi magyar közösség részére termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínáló közösségek, szervezetek, orvosok, ügyvédek, magánszemélyek, vállalkozók, illetve vállalkozások (a továbbiakban: a hirdetők) hirdetései jelennek meg.

2. Az ARANY OLDALAK szerkesztői jogosultak moderátori eljárás keretében felülvizsgálni a hirdető által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus stb. adatokat.

Adat, fénykép, videó stb., illetve a teljes hirdetés visszautasítására különösen az adhat okot, ha jogosulatlan adatkezelés gyanúja áll fenn, vagy ha a hirdetéshez szánt anyagok hamis adatot tartalmaznak, jogszabályt, illetve etikai normát sértenek, vagy egyéb módon megbotránkozást kelthetnek.

Az ARANY OLDALAK fenntartja magának a jogot, hogy akár indokolás nélkül is megtagadja egy hirdetés közzétételét.

A hirdető felel minden, általa megadott adat valóságtartalmáért és pontosságáért, valamint azért, hogy teljesítse az általa kínált termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályi, esetleges közigazgatási, illetve adott esetben szakmai testület által meghatározott egyéb előírásokat, továbbá felelős azért, hogy az általa közreadott információk ne sértsenek jogszabályt, etikai, erkölcsi normát, és ne keltsenek megbotránkoztatást.

A hirdető jogi, anyagi és erkölcsi felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat és egyéb információkat az ARANY OLDALAK szerkesztői felülvizsgálják-e vagy sem.

3. Tekintettel arra, hogy szoros együttműködés létezik az ARANY OLDALAK és a BELG-EU-MI MAGYAROK levelezőlista (a továbbiakban: levelezőlista) között, a levelezőlista moderátorai − a fentebb leírt szabályok betartásával − a „Szabályzat alapján közzétett hirdetés”-ként automatikusan közzétehetik az ARANY OLDALAK-on a levelezőlistán megjelenő azon üzeneteket, amelyek a levelezőlista szabályzata 8. pontjának hatálya alá tartoznak.

Minden esetben a levelezőlista moderátorai döntik el, hogy egy adott üzenet a levelezőlista szabályzata 8. pontjának hatálya alá tartozik-e.

4. Az ARANY OLDALAK szerkesztői fenntartják maguknak a jogot, hogy töröljék azon hirdetők hirdetését, akik a fenti szabályokat súlyosan, rosszhiszeműen vagy folytatólagosan megsértik.

5. A hirdetők tevékenységét értékelhetik mindazok, akik vásároltak a hirdető által forgalmazott termékekből, illetve igénybe vették a hirdető által nyújtott szolgáltatásokat.

5.1. Minden értékelő ugyanazon termék, illetve szolgáltatás tekintetében egyszer értékelheti ugyanazt a hirdetőt. Az értékelés bármikor visszavonható az ARANY OLDALAK szerkesztőinek küldött ilyen tartalmú üzenettel: ez esetben az értékelő többször már nem értékelheti a hirdetőt.

5.2. Amennyiben az értékelés kedvező, az ARANY OLDALAK szerkesztői azt a lehető legrövidebb határidőn (tipikusan 2−3 napon) belül automatikusan közzéteszik az ARANY OLDALAK-on, és szintén automatikusan értesítik a levelezőlista tagjait arról, hogy az adott hirdető kedvező értékelést kapott.

5.3. Kedvezőtlen értékelés esetén az ARANY OLDALAK szerkesztői felveszik a kapcsolatot a hirdetővel, és elküldik neki a kedvezőtlen értékelés szövegét, megadva az értékelő személy e-mail címét. A hirdetőnek 72 óra áll a rendelkezésére ahhoz, hogy az értékelővel megpróbálja rendezni a kedvezőtlen értékelés okául szolgáló problémás kérdést, illetve helyzetet.

Ha az értékelő személy 72 órán belül arról értesíti az ARANY OLDALAK szerkesztőit, hogy visszavonja a kedvezőtlen értékelését, az ARANY OLDALAK szerkesztősége nem teszi közzé a kedvezőtlen értékelést.

Ilyen értesítés hiányában a szerkesztők általában 72 óra elteltével közzéteszik a kedvezőtlen értékelést az ARANY OLDALAK-on. Ebben az esetben a hirdetőnek lehetősége van arra, hogy – a  „hallgattassék meg a másik fél” elve alapján – eljuttassa az ARANY OLDALAK szerkesztőinek a kedvezőtlen értékeléssel kapcsolatos írásos álláspontját. A szerkesztők a kedvezőtlen értékeléssel együtt közzéteszik a hirdető álláspontját is, és ezt követően értesítik a levelezőlista tagjait arról, hogy a hirdető kedvezőtlen értékelést kapott.

6. Amennyiben a hirdető törli a hirdetését, az ARANY OLDALAK azt követően nem tesz közzé többet olyan hirdetést, amely a hirdetővel kapcsolatos. Ilyen eset például az, amikor a hirdető új cégen keresztül folytatja a tevékenységét.

Amennyiben a hirdető új céget hoz létre és azon keresztül kívánja folytatni a tevékenységét, akkor az ARANY OLDALAK a régi hirdetését módosítja, és ebben az esetben megmaradnak a korábbi értékelések.

Ez a szabály 2018. június 16-tól érvényes.

7. Az ARANY OLDALAK sem jogilag, sem pedig anyagilag nem felel az ARANY OLDALAK működésében bekövetkező esetleges zavarokból, illetve akár teljes leállásból származó, a hirdetők számára esetlegesen keletkező jogi, anyagi vagy egyéb károkért, illetve hátrányokért.

8. A hirdetési feltételek módosulásairól, illetve kibővüléséről az ARANY OLDALAK szerkesztői a levelezőlistán keresztül értesítik az ARANY OLDALAK hirdetőit. Az új, illetve a módosított hirdetési feltételek az értesítés közzétételével azonnal hatályossá és alkalmazandóvá válnak.

9. A hirdető kijelenti, hogy a hirdetésének feladását megelőzően megismerte a fenti szabályokat, azokkal maradéktalanul és visszavonhatatlanul egyetért, továbbá fenntartás nélkül elfogadja, hogy az általa feladott hirdetés vonatkozásában őt terheli minden jogi, anyagi és erkölcsi felelősség.

tovább a hirdetés feladása/módosítása oldalra

Pin It on Pinterest